Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      Další informace


exekuce Dražba - rodinný dům v klidné čtvrti města Kladno - Rozdělov

exekuce

Probíhající exekuce 2020 | Ukončené exekuce | Novinky na Váš email


ZRUŠENO


EXEKUCE
číslo: 119/2007-N
EURODRAŽBY.CZ, a.s. IČO: 29135419
Čimická 780/61, Praha 8, PSČ 18100
telefon: +420,800900490 +420,234769000
email: info@eurodrazby.cz
http: www.eurodrazby.cz
Typ dražby: Nedobrovolná 
Vyvolávací cena: 1 950 000 Kč 
Cena dle znaleckého posudku: 3 900 000 Kč 
Dražební jistota: 200 000 Kč 
Výsledek dražby: zrušeno  

Dražba - rodinný dům v klidné čtvrti města Kladno - Rozdělov

předmět dražby - foto
Označení předmětu dražby:

- St. parcela č. 738, o výměře 505 m2, zastavěná plocha a nádvoří
- Budova Rozdělov č.p. 376 rod.dům stojící na St. parcele č. 738
jak jsou tyto nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 40673 pro k.ú. Rozdělov, obec Kladno, část obce Rozdělov, okres Kladno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Kladno.

Popis předmětu dražby:

Jedná se o starší zděný rodinný dům v okrajové klidné čtvrti města Kladno - Rozdělov sloužící k trvalému bydlení, s bytovou jednotkou 1+1 v přízemí a 2+1 v podkroví.

Obec Kladno má 69 329 obyvatel. Nachází se ve Středočeském kraji. Jedná se o statutární město, situované 15 km severozápadně od hranice hl.města Prahy. V obci je veškerá občanská a technická vybavenost.

Nemovitost se nachází na jihozápadním okraji města ve čtvrti Rozdělov, v lokalitě nízkopodlažních rodinných domů, při křižovatce ulic Jana Vaita a výpadovce z města Rakovnická. Zastávka autobusové MHD je v docházkové vzdálenosti. Pozemek je rovinný, přístup po zpevněné obecní komunikaci. Nemovitost je celá oplocená. Parkování je možné v ulici před domem a na pozemku.

Rodinný dům je protáhlého pravoúhlého půdorysu postavený podélně při uliční hranici, navazující východní štítovou stěnou na objekt sousední garáže. Na zahradě při severovýchodní hranici pozemku je pravděpodobně zděný vedlejší objekt.

Jedná se o částečně podsklepený přízemní rodinný dům pravoúhlého půdorysu s obytným podkrovím v sedlové střeše s vikýři po obou stranách a balkonem do zahrady. V přístavku v zahradní části je umístěné samostatné schodiště do podkroví. Dům je přístupný vraty a vrátky z ulice. Byl v roce 1949 zkolaudován jako rodinný dům s provozovnou – výrobna drobného betonářského zboží v přízemí a s bytovou jednotkou 2+1 v podkroví. V roce 1974 byla provedena přestavba bývalé provozovny na uzavřenou bytovou jednotku.

Provedení domu:
Základy pravděpodob. částečná izolace, svislé nosné konstrukce zděné, cihelné, nosné tl 45 cm, stropy jsou pravděpodobně trámové, nové betonové prefabrikované, krov dřevěný vázaný, střecha sedlová s vikýři, krytina plechová, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, fasáda břízolitová, sokl z bílých cihel, schodiště, okna dřevěná dvojitá, v bývalé provozovně skleněné tvarovky, vjezdová plechová vrata z ulice do části bývalé provozovny.

Další objekty na pozemku tvoří přípojky inženýrských sítí, zděný objekt na zahradě, plot uliční z bílých cihel, vjezdová dvoukřídlová vrata a vrátka.

Pozn. Byl proveden pouze náhled z místa mimo oceňovanou nemovitost.

Popis nemovitosti je zpracován na základě Znaleckého posudku, který vypracoval soudní znalec Ing. Pavel Čoudek

Podrobnější informace získáte u společnosti EURODRAŽBY.CZ a.s., www.eurodrazby.cz tel.: 800 900 490 fax: 283 061 550, e-mail: info@eurodrazby.cz, případně při prohlídkách.

!!! AKTUÁLNOST INFORMACÍ OVĚŘTE U DRAŽEBNÍKA !!!

Datum a místo konání dražby:
27.11.2007 od 09:45 na adrese BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha 9 Letňany (www.blueorange.cz) ve Velkém konferenčním sálu v I. patře budovy.

Prohlídky:
06.11.2007 14:30
20.11.2007 11:00
Místo prohlídky se stanovuje před objektem dražby. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností

Více informací:
oficiální stránky dražebníka


práce přes internet Vydělávej přes internet
a
nevystrkuj paty z domu!

www.prace-pres-internet.cz

Vloženo: 17.10.2007 16:37:41 Aktualizováno: 10.12.2007 15:15:32 Zobrazeno: 12649x
Tato dražba je i na: www.drazebnivestnik.cz - www.aukce-aukce.cz - www.drazby-drazby.cz - www.reality-on-line.cz.
--- Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na internetu (www.exekuce-exekuce.cz) ---
--- Dne 05.06.2020 18:30:24 ---

TOPlist