Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      Další informace


exekuce Dražba - penzion v obci Vaňov (okr. Ústí nad Labem)

exekuce

Probíhající exekuce 2020 | Ukončené exekuce | Novinky na Váš email


PROBĚHLO


EXEKUCE
číslo: 147/2007-N
EURODRAŽBY.CZ, a.s. IČO: 29135419
Čimická 780/61, Praha 8, PSČ 18100
telefon: +420,800900490 +420,234769000
email: info@eurodrazby.cz
http: www.eurodrazby.cz
Typ dražby: Nedobrovolná 
Vyvolávací cena: 1 560 000 Kč 
Cena dle znaleckého posudku: 2 400 000 Kč 
Dražební jistota: 100 000 Kč 
Výsledek dražby: 1 800 000Kč  

Dražba - penzion v obci Vaňov (okr. Ústí nad Labem)

předmět dražby - foto
Označení předmětu dražby:
• parcela p.č. 38 o výměře 258 m2, zastavěná plocha a nádvoří
• parcela p.č.39/1 o výměře 304 m2 zahrada
• parcela p.č. 39/2 o výměře 35 m2 zastavěná plocha a nádvoří
• budova Vaňov č.p. 129 rodinný dům stojící na parcele p.č.38
• budova bez čp/če garáž stojící na parcele p.č.39/2
Jak jsou tyto nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č.169 pro k.ú. Vaňov, obec Ústí nad Labem, část obce Vaňov, okres Ústí nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj - KP Ústí nad Labem.

Popis předmětu dražby:

Jedná se o objekt z RD, který leží v obci Vaňov, okres Ústí nad Labem.

Objekt je v současnosti využíván jako penzion (pro společné ubytování a stravování), ale není pro tento účel kolaudovaný a jeho fyzická změna zpět, na využití jako rodinný dům je bezproblémová.

Ústí nad Labem, kde se oceňované nemovitosti nalézají, je krajským a bývalým okresním městem s počtem obyvatel 94 871 podle Malého lexikonu obcí 2002. Město Ústí nad Labem leží v severozápadní části Čech ve vzdálenosti cca 30 km od hranic s Německem. Jedná se o významné a hlavní město Ústeckého kraje. Je na okraji Severočeské hnědouhelné pánve. Z bývalého rozvinutého průmyslu jsou zachovány zejména chemický, potravinářský, strojírenský, energetický (v Trmicích), textilní a stavební. Město je důležitou dopravní křižovatkou železniční, silniční i vodní (Praha Drážďany Berlín). Ve městě je vysoká pedagogická škola, gymnázia, stření odborné školy zdravotní, strojní, stavební, elektrotechnická, chemická a odborná učiliště četných oborů. Město má rozvinutou městskou trolejbusovou dopravu a autobusovou dopravu.

Nemovitosti s příslušenstvím jsou situovány v intravilánu obce Ústí nad Labem v městské čtvrti Vaňov v Pražské ulici, která je v současné době hlavní výpadovou silnicí směrem na hlavní město ČR Prahu. Tato komunikace je poměrně frekventovaná, ale tento stav je pouze dočasný a změní se v okamžiku dokončení chybějící části dálnice D8. K nemovitosti je zajištěna městská veřejná autobusová doprava. Zastávka je lehce dostupná pěšky. Vzdálenost do centra města je cca 3 km.

Budova je čtyřpodlažní se třemi nadzemními podlažími (včetně podkroví) a jedním podzemním podlažím (suterénem). Základové konstrukce jsou betonové pasové prokládané kamenem s izolací proti zemní vlhkosti, která je částečně porušena. Obvodové nosné zdivo je zděné cihelné, tloušťky 60 cm ve sklepě, 45 cm v přízemí a patře a 38 cm v podkroví. Stropy převládají dřevěné trámové s rovným podhledem. Nad sklepem jsou stropy nespalné. Střecha je tesařská sedlová a je krytá tvrdou taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Dlažby jsou keramické, ve sklepě převládají betonové. Obklady jsou provedeny v sociálních zařízeních a v kuchyni. Schodiště je teracové. Okna převládají nová zdvojená. Dveře hladké, náplňové a částečně prosklené. Podlahy jsou povlakové textilní a z PVC.Vnitřní omítky jsou hladké štukové. Fasáda je hladká s nátěry na bázi umělých hmot. Sokl je obložen spárovaným lomovým kamenem. Do objektu je zavedena elektřina včetně motorového proudu a objekt je napojen na kanalizaci, vodovod, telefon s vnitřními rozvody. Rozvod zemního plynu není v této části města proveden. Je proveden rozvod teplé vody s ohřevem el. bojlery. Bleskosvod je proveden. Objekt je vytápěn ústředním topením na tuhá paliva. Kuchyň je vybavena dřezem a plynovým sporákem na PB. Výtahy v objektu nejsou provedeny. Stáří objektu se nepodařilo přesně zjistit a je s přihlédnutím k údajům vlastníka znalcem odhadnuto od roku 1932. Objekt byl na základě projektu celkově opraven a rekonstruován v roce 1993. Byly provedeny zejména tyto práce a konstrukce: klempířské konstrukce a krytiny, vnitřní omítky, fasáda, vnitřní obklady, vnější obklady, povrchy schodišťových stupňů, povrchy podlah, vytápění, elektroinstalace, bleskosvod, vnitřní zdravotní instalace, vnitřní rozvod PB, kanalizace, zařizovací předměty, malby a nátěry. V době prohlídky se na objektu nevyskytovaly žádné závady, krom některých textilních podlahovýchkrytin, které vyžadují výměnu a krom porušených nebo neprovedených izolací proti zemní vlhkosti v suterénu a z této příčiny je částečně vlhké zdivo. V roce 2005-2007 byl instalován elektrokotel ÚT, 3 bojlery a část nových oken.

Stavební pozemek par.č.38 je tvořen jednak zastavěnou plochou a dále nádvořím (vstup a příjezd). Pozemek je napojen na inženýrské sítě a to vodovod, kanalizaci, elektřinu a telefonní síť. Rozvod zemního plynu a kabelové televize nejsou provedeny a ani se s nimi do budoucna nepočítá. Pozemek je mírně svažitý.

Popis nemovitosti je zpracován na základě Znaleckého posudku, který vypracoval soudní znalec Ing. Mečislav Trončinský.

Podrobnější informace získáte u společnosti EURODRAŽBY.CZ a.s., www.eurodrazby.cz tel.: 800 900 490 fax: 283 061 550, e-mail: info@eurodrazby.cz, případně při prohlídkách.

!!! AKTUÁLNOST INFORMACÍ OVĚŘTE U DRAŽEBNÍKA !!!

Datum a místo konání dražby:
19.12.2007 od 11:00 na adrese BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha 9 Letňany (www.blueorange.cz) ve Velkém konferenčním sálu v I. patře budovy

Prohlídky:
03.12.2007 09:00
10.12.2007 15:00
Místo prohlídky se stanovuje před objektem dražby. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

Více informací:
oficiální stránky dražebníka


práce přes internet Vydělávej přes internet
a
nevystrkuj paty z domu!

www.prace-pres-internet.cz

Vloženo: 07.11.2007 09:18:07 Aktualizováno: 28.12.2007 12:43:38 Zobrazeno: 11982x
Tato dražba je i na: www.drazebnivestnik.cz - www.aukce-aukce.cz - www.drazby-drazby.cz - www.reality-on-line.cz.
--- Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na internetu (www.exekuce-exekuce.cz) ---
--- Dne 05.06.2020 17:19:50 ---

TOPlist