Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      Další informace


exekuce Dražba - Průmyslový objekt v obci Jívka (okr. Trutnov)

exekuce

Probíhající exekuce 2020 | Ukončené exekuce | Novinky na Váš email


PROBĚHLO


EXEKUCE
číslo: 245/2014-A
EURODRAŽBY.CZ, a.s. IČO: 29135419
Čimická 780/61, Praha 8, PSČ 18100
telefon: +420,800900490 +420,234769000
email: info@eurodrazby.cz
http: www.eurodrazby.cz
Typ dražby: Aukce 
Vyvolávací cena: 400 000 Kč 
Cena dle znaleckého posudku: 800 000 Kč 
Dražební jistota: 70 000 Kč 
Výsledek dražby: 840 000Kč  

Dražba - Průmyslový objekt v obci Jívka (okr. Trutnov)

předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
Jedná se o objekt, jež byl původně vystavěn k účelu provozování tkalcovny. Objekt je nyní využíván jen částečně, to jednak k bydlení (byt velikosti 2+1 s příslušenstvím se nachází v patře v přední části), jednak jako autoopravna - dílna (zadní část objektu). Předtím byl předchozím vlastníkem využíván jako výrobna dřevěných briket. Objekt je založen na kamenných masivních základech, obvodové zdivo je smíšené v přední části o tl. stěn 45-60cm - kamenné i z plných pálených cihel, zadní část je převážně z plných pálených cihel na tl. stěn 45cm. Stropní konstrukce v přední části je dřevěné konstrukce - trámový strop opřený jednak do obvodových stěn, jednak uložený na dřevěné průvlaky opřené přes roznášecí trámky o dřevěné sloupy z hranolů, ty tedy tvoří vnitřní část svislé nosné konstrukce přední části stavby v úrovni přízemí. V zadní části je strop vytvořený ze železového monolitického betonu - mimo vlastní monolitické desky ho tvoří železobetonové průvlaky s náběhy a střední ztužidlo. To je stejně jako průvlaky opřeno do železobetonových vnitřních sloupků, jež tedy tvoří též vnitřní svislou nosnou konstrukci v úrovni přízemí i patra. Střecha přední části objektu je sedlového tvaru o mírném spádu, levá přístavba kotelny má střechu plochou, střešní krytina na přední sedlové části střechy je z osinkocementových šablon, na ploché střeše (i v zadní části objektu) je krytina z lepenky IPA. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu - žlaby a svody, vnitřní omítky jsou vápenné jednovrstvé, v bytě dvouvrstvé, fasádní omítka je vápenocementová, vnitřní bělninové obklady jsou v bytě v kuchyni a koupelně. Schodiště v přední části u bytu je kamenné s dodatečným keramickým obkladem, v dílně je betonové, dveře jsou v bytě lakované, do ocelových zárubní, okna jsou v bytě dřevěná euro s izolačními dvojskly, ve všech ostatních prostorách jsou jednoduchá, s obloukovým nadpražím, ocelová i dřevěná. V bytě jsou podlahy v obytných prostorách parketové i prkenné, v ostatních prostorách v bytě jsou keramické dlažby, v dílně jsou betonové podlahy. Vytápění bytu je ústřední, kotlem na tuhá paliva umístěným v přízemí. V objektu je světelná i motorová elektroinstalace, bleskosvod je nainstalován, rozvod vody je v plastových trubkách, zdrojem teplé vody pro byt je elektrický boiler, odkanalizování bytu je v plastových rourách. Objekt je napojen na veřejný rozvod elektřiny zemním kabelem, voda je z veřejného vodovodu - vodoměr je umístěn uvnitř objektu, odkanalizování je do vlastní domovní ČOV.
!!! AKTUÁLNOST INFORMACÍ OVĚŘTE U DRAŽEBNÍKA !!!

Datum a místo konání dražby:
13.02.2015 od 10:45 elektronická dražba na adrese www.eurodrazby.cz

Prohlídky:
26.01.2015 11:00
04.02.2015 11:00
Jívka 161, Jívka.

Více informací:
oficiální stránky dražebníka


práce přes internet Vydělávej přes internet
a
nevystrkuj paty z domu!

www.prace-pres-internet.cz

Vloženo: 10.12.2014 09:38:06 Aktualizováno: 17.02.2015 17:58:57 Zobrazeno: 5760x
Tato dražba je i na: www.drazebnivestnik.cz - www.aukce-aukce.cz - www.drazby-drazby.cz - www.reality-on-line.cz.
--- Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na internetu (www.exekuce-exekuce.cz) ---
--- Dne 20.10.2020 22:45:55 ---

TOPlist