Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      Další informace


exekuce Dražba - Zemědělské pozemky o výměře 7033 m2 v k.ú. Rozstání (okres Prostějov)

exekuce

Probíhající exekuce 2022 | Ukončené exekuce | Novinky na Váš email


PROBĚHLO


EXEKUCE
číslo: 016/2021-D
EURODRAŽBY.CZ, a.s. IČO: 29135419
Čimická 780/61, Praha 8, PSČ 18100
telefon: +420,800900490 +420,234769000
email: info@eurodrazby.cz
http: www.eurodrazby.cz
Typ dražby: Dobrovolná 
Vyvolávací cena: 90 000 Kč 
Cena dle znaleckého posudku: 180 000 Kč 
Dražební jistota: 40 000 Kč 
Výsledek dražby: 155 000Kč  

Dražba - Zemědělské pozemky o výměře 7033 m2 v k.ú. Rozstání (okres Prostějov)

předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
Jedná se o zemědělské pozemky o celkové výměře 7033 m2. Předmětné pozemky se nacházejí v jihozápadní části obce, v k.ú. Rozstání pod Kojálem. Okolí tvoří obdobné pozemky využívané k zemědělské činnosti a navazují na zastavěnou část obce. Pozemky jsou přístupné a navazují na další pozemky z LV č. 104 a dále přes pozemky jiných vlastníků. Pozemky jsou obdélníkového tvaru a jsou součástí většího, obdělávaného půdního celku dalších vlastníků, k datu ocenění jsou propachtovány a využívány k zemědělské činnosti. Předmětné pozemky leží na hranici současného zastavěného území a jsou vedeny jako orná půda resp. trvalý travní porost. Byla poskytnuta ,,Pachtovní smlouva,, uzavřená mezi vlastníkem a zemědělským družstvem AGRO Rozstání – smlouva je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let s pachtovným ve výši 1,5% z průměrné základní ceny zemědělského pozemku stanovené pro katastrální území zvláštním právním předpisem. Pachtovné za rok 2017 činí cca 400,-Kč. V současné době převyšuje částku 500,-Kč/rok. Výnos z pachtu předmětných pozemků je hodnocen jako zanedbatelný. Přístup je přes pozemky st. 29, 148, 150, 595/5 (ve vlastnictví dlužníka) – pozemky nejsou předmětem dražby a dále přes pozemky ve vlastnictví jiné osoby.
!!! AKTUÁLNOST INFORMACÍ OVĚŘTE U DRAŽEBNÍKA !!!

Datum a místo konání dražby:
13.07.2021 od 10:00 elektronická dražba na www.eurodrazby.cz

Prohlídky:
12.06.2021 11:30
26.06.2021 11:30
Rozstání

Více informací:
oficiální stránky dražebníka


práce přes internet Vydělávej přes internet
a
nevystrkuj paty z domu!

www.prace-pres-internet.cz

Vloženo: 02.07.2021 22:14:04 Aktualizováno: 09.08.2021 21:43:35 Zobrazeno: 938x
Tato dražba je i na: www.drazebnivestnik.cz - www.aukce-aukce.cz - www.drazby-drazby.cz - www.reality-on-line.cz.
--- Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na internetu (www.exekuce-exekuce.cz) ---
--- Dne 08.08.2022 09:09:17 ---

TOPlist